Дуудлага хийх

Бизнесийн түнш, ажлын хамтрагчаа онлайн болохыг хүлээх шаардлагагүй. Дэлхийн хаанаас ч Монголын үүрэн болон суурин холбооны бүх сүлжээнд ХЯЗГААРГҮЙ ярина.

Видео дуудлага

Илүү бодит харилцааг бүтээж, харилцан итгэлцлээ бэхжүүлэх боломж. Өдөр өдрөөр хувьсан өөрчлөгдөж буй дижитал ертөнцөд ВИДЕО ДУУДЛАГА таны бизнесийг өнгөлнө.

Чат бичих

Хэрэглэгчид хоорондоо хүссэнээрээ чат бичиж, текстээр харилцахаас гадна зураг, бичлэг, аудио гэх мэт хүссэн файлаа хормын дотор хуваалцах боломжтой. Мэдээллийн нууцлал хамгийн өндөр.