Шинэ хэрэглэгч


1. www.Сally.mn сайтаас: Хэрэглэгч www.Cally.mn сайтад хандан дугаар авах цэсээс өөрийн хүссэн дугаарыг сонгон авах боломжтой.
2. Скайтелийн дугаартай хэрэглэгч өөрийн дугаараас: Скайтелийн урьдчилсан болон дараа төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгч 7676 тусгай дугаарт Cally гэж илгээн нэгжнээсээ болон тухайн сарын төлбөр дээрээ тооцуулан шинэ дугаар худалдан авах боломжтой.
Хэрэглэгч Илгээх дугаар Илгээх утга Төлбөр
УТҮ хэрэглэгч 7676 Дансан дахь нэгжнээс хасагдана
ДТҮ хэрэглэгч Cally Төлбөр дээр нэмж бодогдоно
App store болон Play store-с Skytel Cally гэж хайн аппликэйшнийг татна.
Хэрэглэгч өөрийн Cally дугаараар аппликэйшнд нэвтэрнэ. Cally дугаарын урд zip code буюу 976 утгыг заавал оруулна.
Хэрэглэгчийн бүртгэлтэй и-мэйл рүү илгээгдсэн линкийн дагуу орж өөрийн нууц үгийг тохируулна. Өөрийн тохируулсан нууц үгийг ашиглан Cally аппликэйшнд нэвтэрнэ.
Нэвтрэх нэр : 7676****
Нууц үг: **********
www.cally.mn сайтад хандан Байгууллага хэсэгт нэвтэрнэ. Дугаар хайх цэснээс өөрийн хүссэн дугаарыг сонгож шинэ дугаар захиалах боломжтой.

Бүртгэлтэй холбоотой

Хэрэглэгч www.cally.mn веб сайтад өөрийн Cally дугаар болон мессежээр ирсэн 14 оронтой нууц үгээр нэвтрэн үлдэгдэл ярианы минутаа шалгах, хэрэглээгээ хянах боломжтой.
Нэвтрэх нэр : 7676****
Нууц үг: **********
Дэлхийн хаанаас ч www.cally.mn веб сайтад хандан өөрийн Cally дугаар болон мессежээр ирсэн 14 оронтой нууц үгээр нэвтэрч цэнэглэх боломжтой. Мөн үйлчилгээний салбарт хандан цэнэглэх боломжтой.
Нэвтрэх нэр : 7676****
Нууц үг: **********
Цэнэглэгч картууд
Үнэ Ашиглах хоног Дагалдах ярианы эрх Зохистой хэрэглээ
5000₮ 14 хоног • Үүрэн, суурин бүх сүлжээнд хязгааргүй яриа
• Cally аппликэйшн
Бусад сүлжээний 300 минут
10000₮ 30 хоног Бусад сүлжээний 500 минут
20000₮ 90 хоног Бусад сүлжээний 800 минут
30000₮ 180 хоног Бусад сүлжээний 1000 минут
50000₮ 365 хоног Бусад сүлжээний 2500 минут
Та 76769000 дугаарт холбогдож www.cally.mn болон Cally аппликэйшнд нэвтрэх нууц үгээ сэргээх боломжтой.
1. Дуудлага шилжүүлэх
Бүх дуудлагыг шилжүүлэх
Гаднаас ирэх бүх дуудлагыг таны сонгосон дугаарт шилжүүлнэ.
Cally апп > Үйлчилгээ > Бүх дуудлагыг шилжүүлэх > Дуудлага шилжүүлэх дугаар оруулна /бүх операторын дугаар оруулах боломжтой/
Завгүй үед дуудлага шилжүүлэх
Энэхүү үйлчилгээ нь хэрэглэгчийн дугаар завгүй байгаа тохиолдолд өөрийн сонгосон дугаарт дуудлагыг шилжүүлнэ.
Cally апп > Үйлчилгээ > завгүй үед дуудлага шилжүүлэх > Дуудлага шилжүүлэх дугаар оруулна /бүх операторын дугаар оруулах боломжтой/
Хариу өгөөгүй үед дуудлага шилжүүлэх
Энэхүү үйлчилгээ нь тохируулсан хугацаанд хэрэглэгч дуудлагыг хүлээн аваагүй тохиолдолд сонгосон дугаарт дуудлагыг шилжүүлнэ. (жишээ нь: 30 секунд дээр тохируулсан бол гаднаас ирсэн дуудлагыг 30 секундын дараа таны сонгосон дугаарлуу шилжүүлнэ)
Хүлээлгийн хугацаа: Дуудлага шилжих хоорондын хугацааг 6-60 секундээр тохируулах боломжтой.
Cally апп > Үйлчилгээ > Хариу өгөөгүй үед дуудлага шилжүүлэх > Дуудлага шилжүүлэх дугаар оруулна /бүх операторын дугаар оруулах боломжтой/
2. Видео дуудлага
Cally аппликэйшн ашиглан Сally хэрэглэгчид хоорондоо видео дуудлага хийх боломжтой.
3. Чат Cally аппликэйшн ашиглан Сally хэрэглэгчид хоорондоо чат үүсгэж, текстээр харилцахаас гадна зураг, бичлэг гэх мэт хүссэн файлаа чатаар илгээх боломжтой.