Cally.mn ашиглан хэрхэн дугаар авах вэ?

СКАЙтелийн дугаараас хэрхэн cally дугаар авах вэ?

Cally.mn -ээр хэрхэн данс цэнэглэх вэ?